PILAR DE TRANSFERENCIA O TRANSFER PARA SISTEMA CON ATACHE DE BOLA

Consultar precio
Pilar de transferencia o transfer para los implantes con sistema de atache de bola para sobredentadura.

Referencia

Q3310